Undvik kostnadsdrivare när du utformar betongstommen

Med relativt enkla medel går det att undvika många dyra lösningar när betongstommen utformas. Genom att tänka efter före och göra smarta val skapar du positiva effekter i flera led. 

Hur betongstommen utformas påverkar priset i allra högsta grad. Ritningar med många små betongelement och mycket detaljer leder till högre produktionskostnader och i nästa steg till dyrare montage. Större betongelement är ofta enklare och mer tidseffektiva att montera än små betongelement. Det tillsammans med de andra tipsen som finns samlade i figuren är tydliga exempel på saker du tjänar på att ta med i beräkningarna redan från början.

Många av våra kunder uppskattar att bolla de här frågorna med oss på Abetong i ett tidigt skede. Den kunskap vi sitter på blir ett viktigt verktyg i processen. Vi för ofta en dialog med arkitekten kring generella frågor som höjder, längder, storlekar och fogar inför ett byggprojekt. Dialogen i ett tidigt skede gynnar både oss och kunden. Vi kommer tillsammans fram till de bästa lösningarna för det aktuella bygget redan från början. Och vi kan planera in projektering och produktion så att det flyter hela vägen.

En smart ritad betongstomme med stora betongelement lägger en god grund för ett kostnadseffektivt bygge. Och tvärtemot vad många kanske tror så skapar dessutom de här medvetna valen utrymme att ge husen en unik karaktär och personlig prägel. De pengar som du sparar in genom att undvika kostnadsdrivare när det gäller produktion och montage av betongstommen kan du i stället lägga på exempelvis en utsmyckad fasad eller något annat som får byggnaden att sticka ut.

Magnus Fridvall

Divisionschef och Marknadschef Hus Syd
Tfn: 
0470 965 13
Mob: 
0706 48 38 35

Olof Nylander

Försäljningschef Mellansverige
Tfn: 
016 42 85 47
Mob: 
0733 29 34 47

Ladda ner