Bjälklagselement - plattbärlag

Plattbärlag

Användningsområden

Plattbärlag består av en 45 - 70 millimeter tjock betongskiva med ingjutna armeringsstegar som har en bärande funktion fram till dess att plattbärlaget är pågjutet till ett färdigt bjälklag. Plattbärlagets undersida (taket) är gjutet mot stålform vilket garanterar släta ytor som kräver minimal efterbehandling. Plattbärlaget läggs på bockryggar och pågjuts på plats för konstruktiv samverkan.  

Plattbärlaget är som regel färdigarmerad i huvudriktningen och behöver endast kompletteras med med armering i sekundärriktningen. Littererade montageplaner och en väl illustrerad montagehandbok underlättar såväl planering av montageordning som förberedelser och utsättning före montage.

Plattbärlagen levereras färdiga med takdosor, elgenomföringar, ventilationsstosar, ventilationsmuffar och räckesfästen. Likaså finns möjligheten att göra hål och urtag i runt eller fyrkantigt utförande. Tillsammans med skalväggar så får man ett flexibelt stomsystem, som förenar prefab-byggandets snabbhet och det platsgjutna alternativets konstruktiva fördelar.

Plattbärlag kan användas på de flesta ställen där det är projekterat med platsgjutna bjälklag. Begränsningar finns vid hårt utnyttjade bjälklag med stora spännvidder och höga stanslaster, t.ex. gårdsbjälklag över garage.

Leverans och montage

En billast rymmer cirka 250-320m². Normal montagetid för två man är två till tre timmar. Förberedelse för och montage av plattbärlag finns utförligt beskrivet i våra montageanvisningar för plattbärlag och skalväggar.

Fördelar

Mot platsgjutet:

 1. Kortare byggtid
 2. Bättre måttnoggrannhet, (elementmått, ingjutningsgods)
 3. Ytfinish
 4. Renare arbetsplats, bra och säker arbetsmiljö
 5. Man slipper stillastående formpark som kostar (vid punkthus)
 6. Kortare effektiv krantid

Mot helprefab:

 1. Platsgjutna konstruktionslösningar
 2. Ljud (mot HDF), mindre krav på detaljlösningar
 3. Lägre bygghöjd
 4. Installationer, genomföringar
 5. Enklare infästning av balkonger
 6. Formfrihet, plattbärlagen är enkla att anpassa geometriskt

Mot andra leverantörer:

 1. Lång erfarenhet och erfaren personal
 2. Hög måttnoggrannhet med plotter
 3. Snyggast fog?
 4. Marknadens bästa kantplåt, (stabil, bäst ihop med RFP, inga stansade hål där de inte behövs)
 5. Möjlighet att vara med och påverka i tidiga skeden (konstruktiva lösningar, förenklingar)

Kontakta oss

Jobba hos oss.

Se filmen om våra plattbärlag