Prefabricerade broar och tunnlar

Abetong kan hjälpa till med mer än du kanske tror. Vi har godkännande för CE-märkning av prefabricerade broelement i betong och har lång och gedigen erfarenhet av att bygga broar i prefabricerad betong. Vi dimensionerar, tillverkar, transporterar och monterar enligt gällande föreskrifter. För spännvidder upp till ca 10 meter har vi ett väl utvecklat och beprövat Brosystem. Vid längre spännvidder, över 10 meter, som ofta även innebär större entreprenader kan vi leverera olika komponenter och lösningar.

Industriellt tillverkade

Alla betongelement som Abetong levererar är industriellt tillverkade. Vi kan därför garantera högsta kvalitet och säkra leveranstider utan att övrigt arbete på byggarbetsplatsen störs. Dessutom får du tillgång till hela Abetongs kunskap och erfarenhet som visar sig i alla smarta detaljer som gör arbetet på plats så mycket enklare och resultatet så mycket bättre. Vi kan gjuta in detaljer, som exempelvis armaturer och genomföringar, i samråd med dig som kund.

Miljö och säkerhet

Prefabricerade broar och tunnlar minskar byggnationens miljöpåverkan på arbetsplatsen samtidigt som säkerheten ökar. Genom att reducera byggtiden på plats minskar vi störningar på känsliga ekosystem och ökar säkerheten på flera sätt. Trafiken leds om under kortare tid, vilket minskar olycksrisken för såväl trafikanter som byggarbetare.

Abetong Brosystem

Abetong BroSystem™ är ett genomtänkt och standardiserat system för planskilda korsningar att användas vid bro- och tunnelbyggen. Abetong BroSystem™ kan även användas vid cykel och vandringsleder samt som kulvert för avlopps- och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster. Systemet är även väl lämpat för brobreddning av befintliga broar där utökning av körfält sker till t ex 2:1. Olika förutsättningar såsom grundens beskaffenhet blir avgörande för val av konstruktionslösning. Vid leverans av detta system ingår konstruktion, tillverkning, transport och montage.

Komponenter och lösningar 

Komponenter och lösningar mot bro– och tunnelbyggnation kan bestå av förspända alternativt slakarmerade plattor eller balkar, beklädnadselement, stödmur, filigranbjälklag samt kvarsittande form som kan dimensioneras till fribärande med mera.Vid leverans av komponenter tillverkar vi ofta mot entreprenörens ritningar, men vi kan även vara behjälpliga vid dimensionering, utformning och lösningar. Detta gynnar projektgenomförandet på helhetsnivå inte minst anpassningen av konstruktioner mot vår tillverkning tillsammans med anpassning mot transport, lyft och arbeten på byggplats och detta i sin tur minimerar kostnader och ledtid för projektet. Vid leverans ingår normalt tillverkning, transport och montage.

Referenser bildgalleri

Henrik Sevandersson

Säljare
Tfn: 
0346 554 28
Mob: 
0733 47 27 66

Fredrik Carlsson

Säljare
Tfn: 
0470 965 92
Mob: 
0708 49 52 57

Ladda ner

Referenser

Referenser anläggning ingångsbild.