Slipers

Betongsliprar för järnväg

Abetong är en av Sveriges största leverantörer av sliprar i betong för järnväg. Dessutom har vi sedan starten i början av 50-talet byggt upp världens modernaste tillverkning. Det är en följd av lång erfarenhet i kombination med ett utvecklingsarbete i nära samarbete med Trafikverket. För att kunna leva upp till de mycket högt ställda kraven på säkerhet sker vår tillverkning av sliprar med största noggrannhet. Resultatet blir underhållsfria betongsliprar som garanterar perfekt spårgeometri för högsta möjliga säkerhet. Våra produkter klarar de strängaste kraven på kvalitet och säkerhet ifråga om anpassning till olika belastningssituationer och ingjutning av befästningsdetaljer. Sliprar från Abetong klarar alla svenska normer och kvalitetskrav. I samarbete med Trafikverket pågår också ett ständigt arbete med att utveckla och förädla nya produkter och lösningar för olika belastningssituationer.

TCS - Träersättningssliprar

Kreosot har utvärderats inom granskningsprogrammet för verksamma ämnen i biocidprodukter i EU. Ett EU-beslut togs 2011 om att det får ingå i godkända biocidprodukter fram till 1 maj 2018. 

Den TCS-sliper som Abetong har utvecklat är tänkt att placeras i spår som antingen har spikbefästning eller Heyback (enkel fjäderbefästning). Dessa spår kan vara skarvspår eller helsvetsade spår. Funktionskraven för skarv och helsvetsade spår skiljer sig åt då skarvspår kräver att rälens temperaturrörelser kan hanteras på ett kontrollerat sätt. Rälbefästningen som används på TCS klarar detta utan att använda dagens rälsvandringshinder genom att använda befintliga rälbefästningskomponenter på ett nytt sätt.

Se filmen om Abetongs träersättningssliper

 

Bildgalleri

Ulf Malmqvist

Försäljningschef sliper
Tfn: 
+46 (0)470 965 75
Mob: 
+46-(0)708 96 57 50

Kent Ryberg

Senior Advisor
Tfn: 
0346 554 17
Mob: 
0705 35 11 37

Ladda ner