Lantbruksprodukter

Vi är sedan drygt 40 år ledande leverantör av stallbyggnader, hallbyggnader och produkter i betong till lantbruk och häst. Med 70 års erfarenhet av betongelementproduktion och 40 års utveckling av lösningar för att bygga stall är Abetong en ledande leverantör av stallbyggnader. Med våra byggsystem får du en stabil, underhållsfri och kostnadseffektiv byggnad och samtidigt kort byggtid. Våra stallbyggnader kan levereras med allt från en stommonterad byggsats till en komplett färdigställd entreprenad inklusive alla byggnadsarbeten.

Gris

Ensam gris utomhus.

Produkter:
Stallbyggnader, Gödselbrunnar, Spaltgolv, RännväggarStödmurar, Betongskivor för svinstall, Dränerings- och pressvattenrännor, Skalväggar, Inbyggnad av oljetankar, Pumpbrunnar, Tak till gödselbrunnar, Ingjutna fönster och dörrar                                                                                                                                              

Hallbyggnader

hjullastare_1000x1000.jpg.

Produkter:
Hallbyggnader, Plansilor, Stödmurar, Inbyggnad av oljetankar                                       

Kontakt

Lantbrukssäljare ingångsbild 800.

Fjäderfä

Produkter: 
Stallbyggnader, Gödselbrunnar
Rännväggar, Stödmurar, Dränerings- och pressvattenrännor, Inbyggnad av oljetankar, Pumpbrunnar, Tak till gödselbrunnar, Ingjutna fönster och dörrar

                                                                                                                                    

Biogas

Biogas.

Produkter:
Gödselbrunnplansilo, pumpbrunn, Tak till gödselbrunn