Hållbara och brandsäkra betongstommar till industribyggnader och offentliga byggnader

Med betongelement finns utrymme för god arkitektur och du bygger hållbart, både ekologiskt och mer bokstavligt. Den industriella byggprocessen är dessutom rationell och medför låga kostnader.

Självklart står funktionsfrågorna i fokus för den som ska investera i en ny byggnad. Med våra stomsystem - där pelarholkar, pelare, balkar, väggelement och bjälklag utgör baselement - erbjuder vi stor frihet till byggaren att skräddarsy byggnaden så att den är anpassad för verksamheten.

Komponenter eller helhetslösningar

Du väljer själv om du vill köpa betongkomponenter och montera själv, eller om vi skall stå för en helhetslösning omfattande konstruktion, tillverkning och montage. I båda fallen anpassar vi självklart betongelementen till aktuellt objekt. Vilken upphandlingsform du än väljer får du en robust konstruktion i prefabricerad betong som tål hårt slitage, är energieffektiv, underhållssnål och dessutom inbrottssäker.

Pelare och balk
Rektangulär pelare.
Rektangulär balk.
 
I-formad balk.
I-formad sadelbalk.
 
Flänsbalk.
Referenser (klicka på bilderna nedan)

Lasse Ewers

Försäljning industristommar hela Sverige. Försäljning flerbostadshus Skåne och Blekinge.
Tfn: 
0723 73 22 84

Referenser

Ingång referenser industristommar.

Se Kalmar Lantmäns Foderfabrik växa fram på 3 minuter

I verkligheten tog hela bygget drygt 40 veckor. Abetong har levererat betongstommen till foderfabriken. Filmen är framtagen av Pontus Steinwall, Projekt- och energikonsult Steinwall AB.