Vägbarriärer

Flexblock

Abetong vägbarriär, Flexblock, har utvecklats och tillverkats under lång tid. Den klarar höga krav på funktion och säkerhet och är enkel och smidig att montera.

En vägbarriär har till uppgift att stoppa upp ett fordon vid påkörning och på ett kontrollerat sätt föra tillbaka det till körbanan igen. Abetong har utvecklat och tillverkat Flexblock vägbarriär under lång tid, hela tiden med höga krav på säkerhet och funktion. Flexblock vägbarriär har ingen förankring i marken. Vid kollision fl yttas vägbarriären i sidled och absorberar därmed krockkraft från det påkörande fordonet samt förhindrar att fordonet tränger igenom till motgående körfält eller arbetsområde. Flexblock vägbarriär transporteras med lastbil direkt från fabrik. De monteras snabbt och enkelt direkt från lastbilen. Med en enkel kopplingsdetalj av galvaniserat stål monteras elementen ihop. Den smidiga monteringen gör Flexblock även lämplig som tillfällig passage vid vägarbeten och trafi komläggning. Blockens långsidor är olika långa, vilket gör att blocken kan anpassas till vägens kurvor. 

Flexblock har testats och godkänts vid VTI (Statens Väg och Transportforksningsinstitut) för kapacitetsklassen N2 enligt de nya europeiska funktionskraven.

Krocktest av Flexblock vägbarriär vid VTI


Tric Bloc

Tric Bloc används vid vägreparationer, avstängningar, i hamnar med mera där ingen kapacitetsklassning krävs. Den kan även användas för utbyte vid befintliga sträckor. 

Henrik Sevandersson

Säljare
Tfn: 
0346 554 28
Mob: 
0733 47 27 66

Fredrik Carlsson

Säljare
Tfn: 
0470 965 92
Mob: 
0708 49 52 57