Ungdjursstall, Ogestad

Kund: Ogestad Egendom

Ogestad är en av Sveriges största mjölkproducenter med 1500 mjölkkor och ägs av bröderna Mathias, Henrik och Gabriel Jonsson.

Byggnader: Ungdjurstall med plats för ca 650 kalvar och kvigor. Stallet är en oisolerad vinkelbyggnad på ca 4000 m2. Abetong har tidigare levererat två kostallar, mängder med plansilos och gödselbehållare till Ogestad.

Abetong har levererat följande produkter till Ungdjurstallet:

  • Massiva betongytterväggar med frilagt stenmaterial.
  • Holkar, stödmurar och spaltstavar. 
  • ​Standard betongskivor speciellt framtagna för den här typen av byggnader.
  • 270 löpmeter foderbordsskiva
  • 270 löpmeter klövpallskant
  • 650 löpmeter skrapgångskant.
  • Stålstomme, nockventilation, takskjutportar samt övrigt byggmaterial som plåt, åsar, väggreglar, fönster, dörrar och portar mm.
 

 

Johnny Eberhardsson, Kalmar

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708 41 56 47
Ogestad Egendom
Ogestad Herrgård
594 94 Odensvi
Sverige

Downloads