Stora fördelar med ytterväggar i betong

De flesta byggprojekt idag är styrda av höga kvalitetskrav och snäva tidsramar. Med prefabricerade ytterväggar i betong kapar Mörebyggarna i Kalmar produktionstiderna rejält och når snabbt fram till ett tätt hus. 

Platschefen Daniel Walter och projektledaren Henrik Reinholdsson, från Mörebyggarna.

– Jämfört med exempelvis utfackningsväggar i trä sparar vi mycket tid på att välja ytterväggar i betong. Dessutom får vi en fuktsäker vägg direkt, utan någon syll som suger fukt, säger Daniel Walter, platschef och delägare på Mörebyggarna.

Mörebyggarna startade sin verksamhet 2015 och har idag cirka 25 anställda. De är främst inriktade på kommunalt upphandlade jobb som förskolor och skolor samt industribyggnader. I den helt nya stadsdelen Karlssons äng i Kalmar har de byggt Kapten Karlssons förskola som stod färdig för inflyttning med plats för 120 barn i slutet av februari 2020. I projektet samarbetade de med Abetong som levererat prefabricerade betongelement, bland annat just ytterväggar.

  • "Trots att jag är snickare i grunden tycker jag bäst om att jobba i betong."
 
Bra samarbete med Abetong

– Det har fungerat klockrent att jobba med Abetong. Vi har samarbetet i tidigare projekt och räknar på ytterligare byggen tillsammans. De håller hög kvalitet och klarar punktliga leveranser på våra ganska tuffa tidsplaner, säger Mörebyggarnas projektledare Henrik Reinholdsson.

Ytterväggen är förberedd för att den enkelt och snabbt ska kunna fästa fasadbeklädnad.

– Just Abetongs leveranssäkerhet och tiden vi sparar på att välja prefabricerade betongväggar väger tungt. Trots att jag är snickare i grunden tycker jag bäst om att jobba i betong. Det blir inte krokigt och det håller länge. I det här fallet får vi ytterväggar som är förberedda för att vi enkelt och snabbt ska kunna fästa fasadbeklädnad. Och insidan behöver bara spacklas och målas, säger Daniel Walter.

Upphandlat genom arkitekttävling

Kalmar kommun som är beställaren av förskolan på Karlssons äng valde att göra upphandlingen genom en arkitekttävling. Även här märks tydliga fördelar med ytterväggar i betong då det ger arkitekten frihet att välja vilket material fasaden ska kläs in i. Betongytor i olika finish är förstås ett alternativ, men även väggar som levereras smidig infästning för fasader i olika skivmaterial eller träpanel.

– Vi tyckte såklart det var extra roligt Kalmar kommun gick på vårt tävlingsbidrag och tilldelade oss totalentreprenaden. I anbud av den här storleken är projekteringen tuff, det gäller att vi har leverantörer som vi kan lita på. Vi ser helt klart att vi vill satsa mer på betong framöver. Abetongs lösningar passar in i många projekt, säger Henrik Reinholdsson.

 
Väggarna levereras färdiga för montage, komplett med alla uttag och rördragningar.
Fakta Kapten Karlssons förskola
  • Upphandling 2018 genom arkitekttävling där Mörebyggarna vann totalentreprenaden om cirka 40 miljoner kronor.

  • Sex avdelningar för totalt 120 barn samt skolkök fördelade på två våningar och 1350 m2.
  • Hela tomten omfattar 6000 m2 och rymmer förutom huvudbyggnaden stor utemiljö med bland annat balansbana, rutschbana, klätternätpyramid och vattenlek.
Förskolan på Karlssons Äng får sex avdelningar och skolkök på totalt 1350 m2 i två våningar.
 
Fördelar med prefabricerade ytterväggar i betong
  • Tätt hus snabbt

  • Fuktsäkert
  • Färdiga fönstersmygar direkt
  • Färdigt ytskikt på insidan av ytterväggen
  • Brandsäkert
  • Lång livslängd 

Läs mer om Abetongs ytterväggar här.