Rejektvattenanläggning, Södertälje

Beställningen avser prefabricerade betongelement till två st tankar, Abetong C8, inkl tak till Himmerfjärdsverket, rejektvattenanläggning.  

Abetong har konstruerat, tillverkat, levererat och monterat. 

Beställare: AF Bygg Syd AB.

Slutkund: SYVAB

Användningsområden

Fredrik Carlsson

Säljare
Tfn: 
0470 965 92
Mob: 
0708 49 52 57

Ladda ner