Kostall, Gillsättra

Ägare: Anders Johansson

Mjölkproduktion, ekologisk

150 mjölkkor samt ungdjur.

Isolerat kostall. 

Byggnadens mått: Längd = 60m. Bredd = 38m

Fasadyta: Frilagd yta, vit marmor i vitcement

Johnny Eberhardsson, Kalmar

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708 41 56 47
Anders Johansson
Gillsättra 104
38695 Färjestaden
Sverige

Downloads