Kostall, Brinka, Aneby

Byggnaden är 17 m bred och 42 m lång.

Fribärande stålstomme med invändiga ben längs yttervägg.

Stora ljus och luftinsläpp längs långsidorna. Även ljusinsläpp i nocken.

Peter Bringevik, Växjö

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708 69 65 63
Lars-Erik Göransson
Brinka 3
578 94 Aneby
Sverige

Downloads