Goda relationer en solklar “win win”

 Långsiktiga relationer lönar sig. Den inställningen är en del av framgången för byggföretaget JSB. Deras samarbete med Abetong som prefableverantör har snabbt vuxit fram i flera olika projekt.

 – Erfarenheten och kunskapen som Abetong bidrar med redan tidigt i projekten hjälper oss att undvika onödiga kostnader längre fram, säger Fredrik Nilsson, JSB:s entreprenadchef för Kristianstadområdet.

JSB, med bas i blekingska Asarum strax norr om Karlshamn, har gjort en stark tillväxtresa de senaste tio åren. Från en omsättning kring 700 miljoner kronor till en bit över 2 miljarder kronor och cirka 350 anställda. Bland annat har JSB sedan 2011 byggt cirka 4000 bostäder till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. I juni i år tilldelades de ett nytt ramavtal med branschorganisationen Sveriges Allmännytta. Ett avtal som sträcker sig över sex år och gäller två olika typer av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus, så kallade Kombohus.

Täta samarbeten med några få

– Den typen av avtal är förstås väldigt viktiga. Det ger oss utrymme att utveckla verksamheten och tänka långsiktigt. En del i det är att bygga bra samarbeten med våra leverantörer. På prefabsidan har vi avtal med ett antal leverantörer som vi gärna jobbar tätare med, säger Fredrik Nilsson och fortsätter:

Fredrik Nilsson, entreprenadchef

– Min första kontakt med Abetong var i projektet Lugnet i Kristianstad som vi är mitt inne i nu. Vi hittade tidigt en riktigt bra dialog där Abetong har varit väldigt professionella och lösningsorienterade. Jag uppskattar det personliga bemötandet, det skapar trygghet.

Projekt med tydliga utmaningar

Lugnet är ett flerbostadshus i fyra plan med totalt 48 hyresrätter som JSB uppför på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget ABK. Abetong levererar stommen med bland annat pelare, plattbärlag, halvsandwichväggar, massivväggar, balkonger och loftgångar. Abetong utför även montaget.

– Huset ligger mitt inne i centrala Kristianstad i ett ganska trångt läge, vilket inneburit en hel del utmaningar. Inte minst när det gäller montaget. Abetong tog på sig helhetsansvaret för den biten också, vilket innebär en trygghet för oss. De var faktiskt den enda leverantören som ville göra det, säger Fredrik. 

Han menar även att kringkunskapen och den breda erfarenheten från tidigare projekt som Abetong har är till stor nytta i samarbetet.

– De kan tidigt se eventuella brister eller problem i konstruktioner och ge förslag på alternativa stomlösningar som vi kanske inte känner till. Den kunskapen hjälper oss som sagt att undvika kostnader som annars skulle kunna uppstå längre fram.

Förtroende leder till fler projekt

Fredriks första kontakt på Abetong var med säljaren Olof Rydman som räknade på och tog fram stomlösningen för Lugnet-projektet.

Olof Rydman

– Nöjda kunder är såklart det bästa kvitto vi kan få på att vi gör ett bra jobb och lite till. En viktig del i att skapa långsiktiga relationer är just att vara tillgängliga och svara på alla frågor som dyker upp från start och under hela projektets gång. Det känns extra kul med en kund som JSB där Abetong kan bidra med det där lilla extra tack vare vår erfarenhet, säger han.

Förutom Lugnet har Abetong i dagsläget ytterligare fyra pågående projekt med JSB i Karlskrona och Malmö.

 
Fakta Lugnet i Kristianstad
  • Flerbostadshus i fyra våningar

  • Totalt 48 lägenheter, hyresrätter med inflytt hösten 2021
  • Abetongs leverans omfattar:
  • Plattbärlag 3100 m2
  • Halvsandwichvägg 2550 m2
  • Massivvägg 1450 m2
  • Balkong och loftgångar 820 m2
  • Massivplattor 125 m2
  • Samt stålpelare, stålbalkar och betongpelare.
  • Montage av ovanstående + montage av trappor