Betongskivor för nötstall

Vi tillverkar betongskivor för nöt till skrapgångskant, klövpallskant och foderbordsskiva.

Betongskivorna fungerar som en kvarsittande form och underlättar arbetet med formningen och gjutningen av golvet i nötstallet.

Foderkrubba

Kontakt

Lantbrukssäljare ingångsbild 800.

Användningsområden