Wästbygg valde betongstomme från Abetong framför trämoduler

När Wästbygg planerade projektet med 174 ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen söder om Stockholm var tanken först att bygga huset med trämoduler. Men arbetschefen Erik Lindholm utmanade den tanken. Tillsammans med Abetong tog man fram en lösning fram som levererar betongens alla fördelar och ändå håller ekonomin.

– Vi väger in en rad olika faktorer i helhetslösningen när vi planerar ett projekt. Exempelvis miljöbyggnadskrav, energikrav, kvalitet, byggtid och prisbilden såklart. I det här fallet blev ekonomin minst lika bra eller till och med lite bättre med betongstommen, samtidigt som vi i slutändan levererar en bättre produkt, säger Erik Lindholm.

Expansivt område

Wästbyggs projekt är ett av flera i Vårberg där det just nu satsas stort på nya bostäder och anläggning av park- och grönområden. Bygget är i full gång och totalt rör det sig om 174 ungdomsbostäder med 1–3 rum och kök som ska stå klara för inflyttning  hösten 2022, då Wästbyggs slutkund NREP tar över huset. Abetong levererar hela stommen och står även för montaget.

Många fördelar med betong

– Största fördelen som jag ser med att välja betongstomme är att vi får en hållbar byggnad med längre livslängd och betydligt mindre underhåll. Plus att vi får ut mer boarea. Dessutom har vi en mycket bra relation med Abetong som leverantör. Jag vet med erfarenhet från tidigare projekt att de kommer med bra input, hittar lösningar och levererar enligt plan. Det skapar trygghet, säger Erik Lindholm.

Den långsiktiga relationen är något som uppskattas även från Abetongs håll.

Bra lösningar i fokus

– När vi kan komma in i ett tidigt skede i projekten och diskutera konkreta lösningar ökar det möjligheterna för våra kunder att dra maximal nytta av alla fördelar med betong i allmänhet och Abetongs produkter i synnerhet, säger Martin Johansson, försäljningschef på Abetong och fortsätter:

– Utöver de mer självklara argumenten som ökad brandsäkerhet, bättre ljudisolering och att betong är i stort sett underhållsfritt, så kan vi ofta bidra med rent konstruktionstekniska lösningar som effektiviserar bygget och skapar nya möjligheter.

Martin Johansson

Försäljningschef Mellansverige