2018 april 3

Underhållsfri plansilovägg minskar stressen

Plansilo är det mest rationella valet för hantering av ensilage enligt Leif Häggblom på Abetong. Med ny specialbetong kräver plansilon dessutom ingen ytbehandling, vilket spar tid och minskar underhållskostnaderna.

När gårdarna och djurbesättningarna blir allt större är det många lantbrukare som ser över handeringskedjan för foder för att få den så rationell som möjligt. En plansilo ger hög inläggningskapacitet för ensilage och minskar tidspressen.

– De sista åren har jag haft betydligt fler förfrågningar om plansilo än tidigare. Det är inte så konstigt för plansilo är det rationellaste och snabbaste både för att lägga in och för att plocka ut stora mängder ensilage, säger Leif Häggblom.

Plansilo är en enkel och väl beprövad teknik med låga underhållskostnader. Eftersom det går snabbt att lägga in gräset blir det möjligt att välja bästa tillfälle ur näringssynpunkt. Väderberoendet minskar genom lägre krav på förtorkning. 

– Många lantbrukare klagar över kostnaderna för plasten. Har man en plansilo går det åt betydligt mindre plast än för balar, vilket också är positivt ur miljösynpunkt, säger Leif Häggblom.

En plansilo är flexibel eftersom den kan användas för lagring av mycket annat än ensilage t.ex. HP-massa eller lutad spannmål.  Den är lätt att bygga ut och kan vid förändrad driftsinriktning kompletteras med tak eller byggas om för att användas för andra ändamål.

Specialbetong spar tid och underhållskostnader

I en plansilo fräter ensilaget på betongytorna och betongen utsätts också för belastning av tunga maskiner. För att minska slitaget och öka livslängden krävs att betongen regelbundet rengörs och målas efter att plansilon tömts. Detta måste i de flesta fall göras på våren och kolliderar ofta med vårbruket. Det kan bli väldigt stressigt inför ensileringen och det finns risk för att underhållet av plansilon blir eftersatt.

Därför har Abetong tagit fram LLC®, Long Life Concrete, en specialbetong som klarar de tuffa förhållandena i en plansilo. Betongen kräver ingen ytbehandling och du slipper stressen att behandla plansilon inför ensilering.

 – Den största fördelen med en plansilo av LLC betong är att du inte får samma slitage. För även om du sköter din vanliga plansilo exemplariskt är det lätt att du får en mekanisk skada på den behandlade ytan. Men eftersom LCC-betongen är homogen så gör det inget om man råkar slå bort en liten bit, säger Leif Häggblom.

Ny plansilo gav problemfri kapacitetshöjning

Lennart Nilsson driver en mjölkgård med 190 mjölkkor utanför Uppsala. För två år sedan hade han slagit i taket för sin ensilagehantering och investerade då i en plansilo av LLC betong.

– För två år sedan valde jag att investera i en plansilo av LLC för att betongen skulle vara underhållsfri och hålla längre. Att laga golvet i en vanlig plansilo går bra men att laga väggarna är mycket svårare, säger Lennart Nilsson.  

Plansiloelementen i LCC betong finns i höjderna 3 meter eller 4 meter. Lennart Nilson valde element med 4 meters väggar för att få större självpackningsgrad i hela silon och få plats med mer ensilage på samma yta.

– Jag är mycket nöjd med att jag får plats med över 50 % mer ensilage i min nya silo än i en med 3 meters väggar. Hittills har jag inte heller märkt någon påverkan på betongen så LLC tycks hålla vad den lovar, säger Lennart Nilsson.

Leif Häggblom, Edsbyn

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708-39 14 92

Plansilor

Plansilo ingångsbild 300.

Aconprotect, Underhållsfri plansilo i LLC-betong