Teglad fasadyta

När vi prefabricerar sandwichelementen i våra fabriker kan vi redan vid gjutningen ge fasaden en yta av tegel. Ytterskiktet gjuts fast i det prefabricerade fasadelementet genom att läggas i botten på gjutformen.

Att skapa fasader med dessa ytor på byggarbetsplatsen skulle kräva ett betydligt mer kostnads- och tidskrävande arbete.

I bildgalleriet nedan ser du olika projekt med teglad fasadyta.