Sedimenteringsbassänger, Munksund

Två st sedimenteringsbassänger till SCA Munksund AB.

Abetongs kund: NCC.

Tank 1: Diameter 46,37 m. 7753 m3. Höjd 4.6 m. Totalt 61 betongelement.

Tank 2: Diameter 38,7 m, 5397 m3. 51 betongelement, inkl farbana förberedda för elslingor.

Transporterna gick med tåg. 

Användningsområden

Fredrik Carlsson

Säljare
Tfn: 
0470 965 92
Mob: 
0708 49 52 57