Rollad fasadyta

Den rollade ytan är en diskret yta, som är enkel att använda genom sitt okontroversiella och "snälla" uttryck.

Rollning är egentligen en form av prägling, men med ett rullande verktyg. Olika grundbehandlingar kan förekomma beroende på vilken elementfabrik som utför behandlingen. Likaså varierar det man uppfattar som lämpligt ifråga om tidsfördröjning eftergjutning, betongmassans konsistens och utnyttjat verktyg. Benämningarna rollad och finrollad yta förekommer.