Robert Hedlund, statiker

"Det dyker hela tiden upp nya frågor som behöver besvaras och problem som man måste hitta lösningar till"
Robert Hedlund.

Robert Hedlund började på Abetong som trainee. Idag jobbar han som statiker inom marknadsområde Hus.

- Mina vanliga arbetsuppgifter är anbudsstatik, statik i projekt och projekteringsledning. I anbudsstatiken assisterar jag säljarna inom de områden där de kan behöva en konstruktörs ögon. När jag är i rollen som statiker i ett projekt handlar det bland annat om att fastställa nödvändiga dimensioner, kontrollera stabilitet och lösa knutpunkter. Det är bra om så mycket som möjligt av detta är löst i anbudet redan. I en del projekt utökas min roll som statiker också till projekteringsledare. Det innebär mer extern kontakt och samordning med beställare och andra leverantörer.

Robert menar att hans traineeperiod har varit till stor nytta för det fortsatta arbetet på Abetong.

- Alla moment i traineeperioden var bra men de viktigaste var nog de praktiska momenten då jag var ute i produktionen och på montage. Resandet som traineeprogrammet innebar gjorde också att jag lärde känna väldigt många kollegor på kort tid, vilket också har varit mycket positivt.

Det mest utmanande i Roberts jobb som statiker är problemlösningen.

- Det dyker hela tiden upp nya frågor som behöver besvaras och problem som man måste hitta lösningar till. Det gillar jag. 

Att jobba på Abetong innebär enligt Robert en bra blandning av tradition och nytänkande.

- Det finns mycket erfarenhet i företaget samtidigt som vi har många unga medarbetare som kan och vill bidra med nya idéer.