2018 mars 12

Riktigt snabbt från första samtal till färdig stomme

Det fanns inga ritningar på plats, deadline var rekordtajt – men Abetong levererade till LJ Byggs stora bostadsprojekt i Älmhult.

– Allting har gått riktigt snabbt, säger LJ Byggs projektledare Stefan Åberg.

LJ Bygg Stefan.

Älmhult i Småland har växtverk och bostadsbehovet är skriande. Nära Ikeavaruhuset håller LJ Bygg på att uppföra två hus med sammanlagt 44 bostadsrätter. Inflyttning ska börja i slutet av sommaren. Stommen har rests i det första huset, det andra har byggstart i sommar.

– Hade vi rest stommen själva så hade vi kanske behövt åtta man på plats. Nu räcker det med två i och med att vi haft montagefirma på plats, säger Stefan Åberg på LJ Bygg.

Tack vare den prefabricerade stommen från Abetong går arbetet ovanligt snabbt. I vanliga fall bygger LJ Bygg i trä eller gjuter på plats, men den här gången valde man en betongstomme. 

– Det känns mycket bra. Våra killar ligger före i tidsplanen. Alla väggar har monterats utan större problem, säger Stefan Åberg om fasadelement och innerväggar som levererats från Abetong.

Den stora utmaningen i projektet har varit att få tiden att räcka till. Lägenheterna är förhandsbokade och LJ Bygg behövde komma igång. Från projektets början i mitten av augusti till det att de första leveranserna skedde i början av november hade Abetongs projektledare Andreas Finnström och Stefan Åberg från LJ Bygg tät kontakt.

– Abetong har bidragit med kompetens och tydlighet. Det har varit enormt tajt med tid och ändå har det varit ett bra bemötande. Alla leveranstider har hållits och vi diskuterat fram lösningar på ett ordnat sätt, säger Stefan Åberg.

Det är första gången de jobbar tillsammans.

– Vi hittade varandra snabbt, eftersom vi båda uppskattade en snabb kommunikation, säger Andreas Finnström från Abetong.

LJ Bygg, som har huvudkontor i Ljungby i Småland, har nyligen blivit uppköpta av Erlandssons Bygg. Erlandssons Bygg startade på Västkusten och finns numera i nästan hela landet. Men västra delen av Småland var innan köpet lite av en vit fläck, enligt Stefan Åberg på LJ Bygg.

– Det ska bli superspännande. LJ Byggs omsättning har ökat mycket under flera år och vi behöver öka organisationen, säger Stefan Åberg.


Faktaruta: Brf Hagabostrand

44 bostäder om 2-4 rok i ÄlmhultInflyttning börjar sensommaren 2018

Bostadsområdet är placerat nära Ikeavaruhuset i utkanten av Älmhult

LJ Bygg är byggherre

Abetong levererar massiva innerväggar, fasadelement i sandwichkonstruktion, balkonger, loftgångar och hisslock.

LJ Bygg Brf Hagabostrand.

Andreas Finnström

Projektledning Syd
Tfn: 
0470 965 73
Mob: 
072 964 96 98
Abetong AB
Box 24
Taptogränd 6
351 03 Växjö
Sverige