Rikard Bolmsvik, utvecklingschef, anläggning

Man måste hela tiden "vara på tå"
Rikard Bolmsvik.

Rikard anställdes på Abetong 1997, som färdig civilingenjör väg och vatten, men begärde tjänstledigt direkt för att tillträda en doktorandtjänst på Chalmers i Göteborg.

- Mitt doktorandprojekt drevs inom järnvägskompetenscentrat CHARMEC (CHAlmers Railway Mechanics). Jag presenterade min doktorsavhandling 2002 och flyttade sedan till Växjö, där jag återupptog min anställning på Abetong.

De första tio åren på Abetong var Rikards huvudsakliga uppgift att driva och utveckla den tekniska kunskapen kring sliprar för järnväg. Han blev (och är fortfarande) Abetongs representant i CHARMECs styrelse och var med och drev ett antal olika doktorand- och seniora forskningsprojekt. Idag är han ansvarig för konstruktion och utveckling inom Abetong marknadsområde Anläggning. 

Under sin anställningstid på Abetong har Rikard deltagit i flera olika utbildningsprogram. 

- Under 2016 deltog jag i Management Development Programme som innehöll ett antal moduler med fokus på ledarskapsrelaterade frågor. Lite nytt för mig då det inte var teknik som var i fokus, men väldigt intressant och lärorikt. Under 2017 deltog jag i Advanced Leadership Programme, där de första nio månaderna bestod av ett projekt som ska ge förslag på riktlinjer inom ett område för kommande strategi inom HeidelbergCement Norra Europa (HCNE).  Det arbetet har inneburit många, givande diskussioner med ett stort antal medarbetare i olika delar av HCNE. Programmet avslutades med tre kurstillfällen, med fördjupningar inom ledarskap.

- Alla utbildningsprogram som jag följt har breddat mitt kontaktnät inom koncernen och gett mig en ökad förståelse för hur de olika delarna av HCNE hänger ihop. Det är en oerhörd fördel att veta vem man kan ta kontakt med för att snabbt bli guidad till personer med kunskap inom olika områden. I min roll som handledare inom olika forskningsprojekt och under de senaste åren med personalansvar, har jag insett behovet av att få lite verktyg inom ”humaniora” som jag inte haft sedan tidigare.

Hur kan en dag på ditt jobb se ut?

I dagsläget kan en arbetsdag innehålla uppgifter från detaljer i produktionen till långtgående strategifrågor. Jag har förmånen att träffa många olika personer med nya infallsvinklar som gör att man hela tiden måste vara ”på tå” vilket kan vara en utmaning. Men motsatsen, att istället vara fast i ett standby-läge, hade å andra sidan inte passat mig alls.

Vad är det bästa med ditt jobb? Vad motiverar dig?

Under hela min tid på Abetong har jag tillåtits att lägga tid på att ge mig in i frågor som varken jag själv eller Abetong varit aktiva i tidigare. Vid ett flertal tillfällen har denna ”utsvävning” gjort att Abetong har lyckats ligga steget före och därmed har vi kunnat styra inriktningen i ett område istället för att tvingats försöka springa i kapp andra. Denna möjlighet till att utforska vita fläckar på min och Abetongs karta är något som motiverar mig, eftersom jag är nyfiken på att ta till mig ny kunskap och se hur man kan knyta den till befintlig verksamhet och kanske till och med få till en hävstångseffekt.

Varför Abetong? 

Jag tycker att den nyfikenhet som jag själv har även finns inom Abetong. Detta i kombination med önskan om att lösa de olika typer av problem som uppstår, gör att man jobbar in en positiv och kreativ miljö.

Vilka råd vill du ge till andra?

Se till att bilda dig en egen uppfattning i olika de områden som du arbetar.  Lägg några minuter varje dag på att ”googla” på den typ av problemställningar som du arbetar med. Ganska snabbt bygger du upp ett referensmaterial som gör att du har mer kunskap i ryggen. Detta gör att du vet vad personer refererar till och kanske kan du ibland visa att det de refererar till inte är helt relevant, eftersom du har ytterligare material som delvis pekar i en annan riktning. Jag tänker att klyschan ”kunskap är makt”  mer borde vara ”kunskap har aldrig skadat”.