Reningsverk, Ullared

Nybyggnation av ett avloppsreningsverk i Ullared.

Abetongs åtagande inkluderar konstruktion, produktion transport och montage av tre biobassänger, invändig diameter 10,63 m höjd 6 m (16 betongelement) och två biosedimenteringsbassänger, invändig diameter 13,26 m höjd 4.5 m (20 betongelement).

Beställare: AF Bygg Syd AB.

Slutkund: VIVAB

Användningsområden

Fredrik Carlsson

Säljare
Tfn: 
0470 965 92
Mob: 
0708 49 52 57

Ladda ner

Referenser

Referenser anläggning ingångsbild.