Putsad fasadyta

Ytterskivan består av lecainblandad betong som har lägre vikt och lägre styrka än vanlig betong. De speciellt utvecklade egenskaperna hos lecabetongen gör att putsskiktet får en enastående god hållbarhet. Ytterskivans struktur anpassas efter aktuell putsmetod.

Fasadelement med puts på Abetongs putsbärarvägg är säker mot fuktinträngning och påverkas heller inte av fukt eftersom betong varken ruttnar eller möglar.