Plankorsningssystem Storplan Flexi

Storplan Flexi är en plankorsning i betong som ger en jämn övergång mellan väg och järnväg. Den är lätt att montera och passar samtliga befästningar för betongsliprar som används av Trafikverket. 

Med Storplan Flexi blir underhållsbehovet minimalt och såväl montering som demontering sker snabbt. Upplagsbalkarna lyfts inte och den anslutande asfaltskanten är därmed intakt. 

Betongelementen kan användas för både 50- och 60 kg räler. 

Med Storplan Flexi kan järnvägsspåret röra sig fritt och det kan dessutom sätta sig något i förhållande till vägbanan utan negativ inverkan på korsningens funktion. Storplan Flexi finns både för sliperavstånd c-c 600 mm och c-c 650 mm. 

Storplan Flexi är kompatibelt med Storplan. 

Servicedetaljer till Storplan Flexi och Storplan kan beställas hos Abetong. 

Plankorssningssystem Storplan Flexi.

Fredrik Carlsson

Säljare
Tfn: 
0470 965 92
Mob: 
0708 49 52 57

Henrik Sevandersson

Säljare
Tfn: 
0346 554 28
Mob: 
0733 47 27 66

Ladda ner

Instruktionsfilm för montage av plankorsningssystemet Storplan flexi