Om HeidelbergCement

Abetong ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har sitt huvudkontor i Heidelberg, Tyskland. 

HeidelbergCement är global marknadsledare inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement, betong och andra relaterade verksamheter. Detta gör HeidelbergCement till en av världens största byggmaterialproducenter. Koncernen har cirka 59 000 medarbetare i fler än 60 länder. 

Att ingå i en större koncern ger Abetong styrka. För den som arbetar hos oss kan det innebära internationella kontakter i arbetet och även möjlighet att arbeta utomlands. 

HeidelbergCement i Sverige

De svenska bolagen inom HeidelbergCement utvecklar, tillverkar och marknadsför material och produkter för bygg- och anläggningsbranschen samt oljeindustrin. Produktionen omfattar ballast, cement, fabrikstillverkad betong, betongprodukter och betongelement. Abetong, tillsammans med sitt dotterbolag Precon Polska i Polen, ingår i regionen norra Europa, som omfattar verksamheterna i Sverige (Polen), Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Branschen har en lång och stolt tradition i den nordiska regionen, där tillgången till råmaterial och vattenburen transport ger idealiska förutsättningar. Marknaden är till största delen regional. Mer information om företagets verksamhet hittar du här.

De andra svenska bolagen inom HeidelbergCement är:  

  • Cementa (cementtillverkning)
  • Jehander (sand, grus och bergkross, d v s ballast) 
  • Betongindustri (fabrikstillverkad betong)  
  •  HC Miljö (förser cementtillverkningen med alternativa bränslen) 

Ladda ner