Cykeltunnel, Växjö

När Växjö Kommun behövde bygga en bro över en gång- och cykelväg vid ett växande handelsområde valde man att för första gången bygga med en välvd prefabricerad bro från Abetong.

Abetong BroSystem™ är ett genomtänkt och standardiserat system för planskilda korsningar att användas vid bro- och tunnelbyggen. Abetong BroSystem™ kan även användas vid cykel och vandringsleder samt som kulvert för avlopps- och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster. Systemet är även väl lämpat för brobreddning av befintliga broar där utökning av körfält sker till t ex 2:1. Olika förutsättningar såsom grundens beskaffenhet blir avgörande för val av konstruktionslösning. Vid leverans av detta system ingår konstruktion, tillverkning, transport och montage.
 

Läs pressmeddelande om cykeltunneln i Växjö.

Henrik Sevandersson

Säljare
Tfn: 
0346 554 28
Mob: 
0733 47 27 66