Kvalitets- och miljöchef

— med ett övergripande strategiskt ansvar för att samordna och utveckla ett hållbart och långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

Som kvalitet- och miljöchef är du en stödfunktion till verksamhetscheferna. Du bevakar marknadens behov och krav samt driver kvalitets– och miljöarbetet framåt genom utveckling, uppdatering och implementering av processer och rutiner.

Du ansvarar för att ledningssystemet fortsätter att vara certifierat enligt ISO9001 och ISO14001. Det innebär bland annat att du stödjer verksamhetsledningen i strategi och målarbetet, gör lagutvärderingar inom miljöområdet och tar fram planer för, bevakar och samordnar interna och externa revisioner. Du är ansvarig kontakt mot certifieringsorgan vid revisioner av ledningssystemet och medverkar även vid kundrevisioner. Det är därmed viktigt att du drivs av att ha ett väl fungerande kvalitets- och miljösystem som bidrar till verksamhetens effektivitet och resultat. Genom proaktivitet, närvaro och struktur vidareutvecklar du våra rutiner och processer för att nå våra kvalitets- och miljömål. Du blir ett viktigt stöd till våra chefer i dessa frågeställningar och ansvarar för att vidareutbilda vår organisation i ledningssystemet och inom miljöområdet.

Abetongs sex fabriker är anmälningspliktiga verksamheter. I din roll innebär det därför att du som kvalitet- och miljöchef är ett stöd till fabrikscheferna i att tillse att man uppfyller de krav som tillsynsmyndigheterna ställer.

Varje division inom Abetong har en kvalitets- och miljösamordnare som stödjer den divisionen i utvecklingen av ledningssystemet. Dessa ingår i Abetongs KM-råd, som du samordnar. Tillsammans utvecklar ni Abetongs gemensamma processer och rutiner i ledningssystemet.

Du deltar även i nätverk och representerar Abetong i till exempel branschföreningen Svensk betongs hållbarhetsutskott.

Som kvalitets- och miljöchef håller du dig uppdaterad om de miljökrav som ställs på våra produkter.  Du ser till så att produkterna är inlagda och uppdaterade i miljöbedömningsdatabaser såsom BASTA, Byggvarubedömning och Sunda Hus samt att de kan användas i byggprojektprojekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad, Svanen med flera. 

Du är även delaktig i arbetet med att ta fram livscykelanalyser/EPD.  Detta arbete innebär att du samarbetar med och stödjer flera funktioner i verksamheten såsom till exempel projektledning, inköp och fabrik.

Vi söker dig som har några års erfarenhet inom kvalitets- och miljöområdet och en eftergymnasial utbildning.  Givetvis har du mycket goda kunskaper om lagar och krav inom området. Vi ser gärna också att har du har erfarenhet från byggindustrin och har arbetat med dokumentation kring miljöcertifierade byggnader.

Som person är du driven, strukturerad och utvecklingsorienterad med en förmåga att ta saker till nästa nivå. Du kan på ett tydligt, engagerat och pedagogiskt sätt informera och förmedla information till flera kontaktytor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vår värdegrund hittar du på abetong.se/reko. 

Tjänsten är placerad på Abetongs huvudkontor i Växjö, men då vi har sex produktionsenheter på olika orter i Sverige innebär tjänsten en del resor.

Du rapporterar till VD. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Gustavsson, HR manager 0470 965 97 eller Magnus Fridvall, divisionschef Hus Syd 0470 965 13.

Arbetet med urvalet sker löpande och vi vill därför gärna ha din ansökan, via mail till jobb@abetong.se, så snart som möjligt, dock senast den 13 augusti.

 

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.