Kostall, Segerstad

Ägare: Familjerna Jönsson, Segerstad

Varm lösdriftsstall för mjölkkor, 40 m brett stall med limträstomme.

Abetong har även levererat en gödselbrunn till kunden. 

Johnny Eberhardsson, Kalmar

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708 41 56 47
Familjerna Jönsson
Övra Segerstad 107
380 65 Degerhamn
Sverige

Downloads