Kostall, Hallen

Ägare: Fjöset Utveckling AB, som ägs och drivs av Patrik Agerberg & Mikael Eriksson. 

Företaget startades mars 2011. Basverksamheten är jordbruket där företaget har ca 170 dikor + rekrytering i dagsläget. Inriktningen är livkalvs försäljning, men även försäljning av kött direkt till konsument. 

Dikostall, lösdriftshall för ca 230 djur (nöt). Byggnad: 68m x 34m. Hallen är isolerad och har automatisk utfodring & utgödsling. 

Abetong har även levererat två gödselbrunnar och en plansilo till kunden. 

Leif Häggblom, Edsbyn

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708-39 14 92
Fjöset Utveckling AB
Myckelåsen 310
830 01 Hallen
Sverige

Downloads