Aconsoft gummispaltgolv

Aconsoft® gummispaltgolv är utvecklat för att förena enkel skötsel av djuren med bästa klövhälsa. Spaltgolven har stora fördelar i sin grundfunktion att vara dränerande och därmed torra. En torr klöv är en frisk klöv! Den mjuka och halkfria ytbeläggningen ger ytterligare fördelar och friskare kor till följd av mer naturligt beteende.

Ett spaltgolv med Aconsoft® är mjukt, torrt och halkfritt vilket ger lägre kostnad för veterinär och klövvård. Aconsoft® är helt anpassad för Abetong spaltgolv genom dess kraftiga utformning av fixeringskilarna. Aconsoft® ger ditt spaltgolv ett nytt liv och kan även installeras på gamla och slitna spaltgolv.

Ladda ner

Kontakta oss

Lantbrukssäljare.

Användningsområden