Grisstall, Varberg

Kund: Örjan Bertilsson, Persgården

Typ av produktion: Smågrisproduktion

Byggnad: Utbyggnad av befintlig verksamhet, 18,5 m x 24 m.

Fasadyta: Ströpplad gråbetong

Antal djur: 280 suggor.

Övrig info: Kunden var först i Sverige med över 30 grisar/sugga och år. 

Kjell Persson, Varberg

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708 11 64 90
Örjan Bertilsson
Persgården Blixtorp 181
423 91 Varberg
Sverige

Downloads