Grisstall, Trångsviken

Kund: Eriksgården, Erik Svensson, Mo, Trångsviken

Inriktning: Ekogrisproduktion

Byggnad: Isolerad byggnad, mått: Bredd 17,3m x längd 53 m + uteytor. Stålstomme, prefabricerade betongelement i fundament, plåtbeklädd regelvägg ovan betongväggar.

Plats för 460 slaktsvin och 32 sinsuggor.

Övriga produkter som Abetong levererat: Gödselbrunn, pumpbrunn, rännsidor, spaltkassetter

Leif Häggblom, Edsbyn

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708-39 14 92
Eriksgården
Mo 208
830 47 Trångsviken
Sverige

Downloads