Grisstall, Lörby

Kund: Sven-Allan Gustafsson, Lörbygrisen AB

Slaktsvinstall 1500 kvadratmeter och 960 platser med ingjutna PVC-fönster.


Sven-Allan ser ljust på framtiden
Sven-Allan Gustavsson.

Sven-Allan Gustafsson har sysslat med svinproduktion sedan 1989.

År 2001 var lönsamheten i slaktproduktionen väldigt dålig och ställde honom inför ett vägval; antingen att avveckla helt eller att bygga ett suggstall som gjorde att verksamheten blev en större integrerad enhet. Han valde det sistnämnda.

- På så sätt fick jag hela produktionskedjan, från grisning till slaktproduktion.

Idag har Sven-Allan 290 suggor som i snitt föder 26 smågrisar varder per år. Han köper dessutom in smågrisar och totalt skickar han ungefär 12 000 grisar till slakt per år. Verksamheten är utspridd på tre gårdar. Förutom på sin egen gård hyr han stallar på två granngårdar. Den framtida målsättningen är att samla all produktion på hemgården.

Ett steg i den riktningen är det nya stallet som invigdes i mitten av februari. Stallet byggde han i betong tillsammans med Abetong. Bland annat med färdigmonterade fönster i PVC-plast, som är en kostnadseffektiv lösning med bättre isolering.

- Betong var självklart för mig att välja då jag skulle bygga. Abetong valde jag tack vare ett bra bemötande från kunnig personal.

Slutresultatet är Sven-Allan nöjd med. Ett rymligt och ljust stall med plats för 960 grisar. Sven-Allan har strävat efter att skapa så rationella lösningar som möjligt.

- Det är till exempel nära till alla biutrymmen, man ska slippa springa mellan de olika längorna. Bra belysning och god ventilation ger en bra miljö för grisarna.

Stallet är så gott som helautomatiserat och innehåller mycket hightech-funktioner. Genom att trycka på en display kan Sven-Allan enkelt ställa in sådant som utfordring, ventilation, luftfuktighet och temperatur. Idealtemperatur i ett svinstall ligger runt 20 grader vid insättning. Skulle det uppstå något problem, exempelvis med utfordring eller temperatur, larmar systemet omedelbart.

-Då går det en larmsignal till min mobil plus till ytterligare fyra personer för säkerhets skull. Värmen från golvslingorna kommer från gödselrännorna. Det är verkligen effektiv återanvändning. Värmen som är lagrad i gödseln återförs in i stallet och blir till golvvärme!

Sven-Allan ser ljust på framtiden och kanske blir det ytterligare ett nytt stall inom tre till fem år.

Håkan Nordström, Dalby

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0766 23 47 08
Lörbygrisen AB
Lörbyvägen 184
294 94 Sölvesborg
Sverige

Downloads