Grisstall, Ljungbyholm

Kund: Cecilia och Mats Olsson, Holmsbergs gård

Integrerad svinproduktion med 1200 suggor samt 700 ha växtodling.

Under 2015 färdigställdes två suggstallar på vardera 5 000 mrespektive 4 000 m2. Abetong levererade all prefabricerad betong till dessa stallar. 

  • Isolerade ytterväggar
  • Oisolerade inneväggar
  • Boxmellanväggar
  • Fundament
  • Stödmurar
  • Spaltupplag 
  • Pumpbrunn
  • Två stycken gödselbrunnar med duktak. 

Johnny Eberhardsson, Kalmar

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708 41 56 47
Holmsbergs gård
388 92 Ljungbyholm
Sverige

Downloads