Frilagd fasadyta

Den frilagda ytan är en funktionell och praktisk yta. Med sin grova struktur kan den förstärka och komplettera andra ytor och material. Den frilagda ytan ger också stora möjligheter att skapa variation på byggnaders fasader.   

I bildgalleriet nedan ser du olika projekt med frilagd fasadyta.