Fjäderfästall, Elinedal

Kund: Blenta AB

Fjäderfästall och servicedel

Yta: Gråborstad betong

Byggnaderna har fönster i pvc-material som ingjutits i Abetongs fabrik. 

Stallet (25x155 m) består av två avdelningar, där vardera avdelning rymmer ca 10 000 hönor och 1 000 tuppar. Mellan det nya stallet och det befintliga stallet har man byggt en ny servicedel (26x17 m) med äggpackeri, omklädning, kylrum m m. Äggen från denna anläggning kläcks på Blentas kläckeri i Svedala och kycklingarna levereras ut till slaktkycklingproducenter.

Denna anläggning förser svenska marknaden med ca 5 % av alla slaktkycklingar.