Broöverbyggnad, Grevie

Abeotngs åtagande: Tillverkning och leverans av broöverbyggnad, vägbro över järnväg, Grevie.

Abetongs leverans innefattar kvarsittande, fribärande form i utförande av balkar och kantbalkar som sedan samverkar med pågjutning på plats.

Ett, för detta projekt, mycket lämpligt koncept där trafikavstängningar sker under kort tid och bron kan snabbt användas säkert inför fortsatta arbeten.

Henrik Sevandersson

Säljare
Tfn: 
0346 554 28
Mob: 
0733 47 27 66