Borstad fasadyta

Den borstade ytan har en putsstruktur med riktning och kan genom sin riktning förstärka en ytas eller volyms liggande eller stående uttryck.

Bearbetning utförs på yta primärt bearbetad med rivbräda eller stålglättad yta i en riktning. Vanliga borsttyper är stålborste, piassavakvast och tagelborste. Stor variation i utseende måste påräknas. Om särskilda krav ställs på ytans utseende bör en provyta göras. 

I bildgalleriet nedan ser du olika projekt med borstad fasadyta.