Betongstommar till flerbostadshus

Flerbostadshus byggda med betongstomme ger ett klimatsmart hus, som lagrar och avger energi utifrån rådande väderlek. Betongen ger dig ett jämnare inomhusklimat och minskar behovet av till exempel kyla. Med betongstomme får du ett lufttätt hus som säkerställer bra inomhuskomfort och minimerar risken för fuktproblem. Lång livslängd och minimalt underhåll får du på köpet. 

Betong brinner inte och kan därför förhindra att bränder utvecklas till storbränder. Det innebär säkra hus som skyddar liv. Det innebär också lägre försäkrings- och skadekostnader. 

Att bygga hus med prefabricerad betong är både tidsbesparande och ekonomiskt. Tack vare att tillverkningen av betongelementen sker under industriella och kontrollerade förhållanden uppnås ett bättre och säkrare slutresultat.

Flertalet av våra betongelement för hus är byggvarudeklarerade enligt BVD3. Samtliga är också registrerade i BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus

Se referenser här

Betongstommen på Kv Solberget växer fram

Se filmen om Preconform - projektanpassade betongelement

Undvik kostnadsdrivare


 

Magnus Fridvall

Divisionschef och Marknadschef Hus Syd
Tfn: 
0470 965 13
Mob: 
0706 48 38 35

Olof Nylander

Försäljningschef Mellansverige
Tfn: 
016 42 85 47
Mob: 
0733 29 34 47

Ladda ner