2018 maj 2

Abetong levererar till avsaltningsverk på Gotland

Abetong ska återigen leverera till ett avsaltningsverk. Den här gången är det på Gotland, närmare bestämt i Kvarnåkershamn på södra Gotland.
- Vi har fått uppdraget att leverera två dricksvattenreservoarer med en bruttovolym på 1328 m3 till avsaltningsverket, berättar Henrik Sevandersson, projektledare.


Avsaltningsverket eller bräckvattenverket, som det kallas, ska stå klart till sommaren 2019. Verket ska avsalta bräckvatten från Östersjön och är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen.

Vattensituationen på främst södra Gotland är i dagsläget mycket allvarlig. Det framtida bräckvattenverket i Kvarnåkershamn kommer att säkra dricksvattenförsörjningen på södra Gotland och även avlasta dricksvattenförsörjningen norrut mot Visby. Kvarnåkershamnsverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland. Dessutom blir risken mindre för att grundvattentäkterna överutnyttjas.

Projektet Kvarnåkershamns nya vattenverk, drivs av Region Gotlands teknikförvaltning.
Region Gotland bygger tillsammans med Nybergs Entreprenad AB.

Den som är intresserad kan följa bygget via Region Gotlands webbkamera


Fotnot:
Abetong har tidigare levererat två dricksvattenreservoarer till avsaltningsverket i Sandvik på Öland 2017 samt fått uppdraget att leverera inner- och ytterväggar, bassängelement och förspända balkar till avsaltningsverket i Mörbylånga, även det ska stå klart sommaren 2019.
 

Henrik Sevandersson

Säljare
Tfn: 
0346 554 28
Mob: 
0733 47 27 66

Tanksystem

Anläggning bild puff sidan 1.