Abetong Brosystem, Värnamo

Breddning av bro vid utökning av körfält till 2+1 väg.

Abetong BroSystem™ är ett genomtänkt och standardiserat system för planskilda korsningar att användas vid bro- och tunnelbyggen. Abetong BroSystem™ kan även användas vid cykel och vandringsleder samt som kulvert för avlopps- och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster. Systemet är även väl lämpat för brobreddning av befintliga broar där utökning av körfält sker till t ex 2:1. Olika förutsättningar såsom grundens beskaffenhet blir avgörande för val av konstruktionslösning. Vid leverans av detta system ingår konstruktion, tillverkning, transport och montage.

Henrik Sevandersson

Säljare
Tfn: 
0346 554 28
Mob: 
0733 47 27 66