Plansilo

Abetongs utbud av plansilor är heltäckande och omfattar standardhöjder upp till 4,0 m. Hög betongkvalitet och dimensionering med hänsyn till allt större belastning säkerställer våra plansilors stabilitet och hållbarhet. Det faktum att bättre packning ger bättre foder har medfört att allt tyngre utrustning användes vid inläggning. Våra plansilor är dimensionerade för 15 och 20 tons packningsmaskiner, men kan även levereras för 25 tons packningsmaskin. Alla kan levereras med taköverbyggnad eller förberedda för en framtida överbyggnad. De är även anpassade för framtida utbyggnad och förberedda för montage av skyddsräcke.

Alla Abetongs plansilor följer Svensk Standard SS 961010:2014.

Till våra plansilor finns ett kompletteringsprogram med skyddsräcke, pressvattenrännor, pumpbrunnar, lastplattor, mm. För att skydda plansilons väggar och bottenplatta i den aggressiva miljön kan vi leverera en asfaltbaserad skyddsfärg, Aconprotect, som kräver minimalt förarbete och ska appliceras på fuktiga ytor.

Underhållsfria plansiloelement i LLC® betong

LLC®, Long Life Concrete, är en unik betong med en speciell tillverkningsprocess. Den är framtagen för att klara den tuffa miljön i plansilon och kräver ingen ytbehandling. Detta gör att du slipper stressen att behandla plansilon inför ensileringen och du sparar både pengar och tid. Plansilo i LLC®-betong finns för närvarande i höjderna 3 meter eller 4 meter. 

LLC®-betongen är starkare än betongen i dagens plansilor. Den tål mekaniskt slitage, eftersom det är samma material rakt igenom hela betongelementet. LLC®-betongen är testad av CBI betonginstitutet samt har testats flera år i verklig miljö.


 

Här kan du se hur våra plansilor monteras