Grafisk betong

Den grafiska betongen ger möjlighet till stor variation. Det är en otroligt spännande produkt, som ger möjligheter att skapa permanenta och underhållsfria mönster och figurer i betongens yta.

Tekniken gör att mönster, tecken och rastrerade bilder kan appliceras på allt från enskilda element till en hel fasad och därmed förstärka en byggnads unika karaktär.

Mönstret eller bilden appliceras på en folie med tryckar teknik men istället för färg används en retarder, som retarder används en socker- eller syrabaserad kemikalie vilket medför att betongen inte härdar just där.
Folien läggs i formen och verkningssättet är i stort sett det samma som vid retarderbehandlad form. Metoden lämpar sig när ballasten är fingraderad. Med den tryckta folien ökar möjligheten till partiell förläggning. Grafiska mönster kan således åstadkommas. Resultatet blir ett ”tvåfärgstryck” där ballasten och cementpastans kulörer kontrasterar. Med rastering på tryckarvis kan nyansrika linjer, mönster och bilder skapas.

I bildgalleriet nedan ser du olika projekt med grafisk betong.