Dränerings- och pressvattenränna

Dränerings- och pressvattenrännor – med täcklock eller galler alternativ öppen ränna. 

Betongrännan med dränerande lock finns i två utföranden; traditionell betong och LLC®-betong. Rännor av LLC®-betong tål den aggressiva miljön i t ex pressvattenrännor i plansilo och behöver därför inte skyddsbehandlas.