Balkonger och loftgångar

Balkongplatta.

Abetongs sortiment för balkonger och loftgångsplattor är mycket brett. Vi anpassar element och system för varje enskilt projekt, oavsett om det gäller nyproduktion eller ombyggnad av bostäder. Vi har också de kunskaper som krävs för att skapa säkra och effektiva infästningar av balkong- och loftgångsplattor.

Säkerhetsaspekten kan inte nog understrykas när det gäller balkonger och loftgångsplattor, som ständigt utsätts för påfrestningar från skiftande temperatur och väderlek. Betong, med sin naturliga styrka, är därför ett svårslaget materialval.

I standardutförande är elementens översida fint rollad och övriga sidor gjutna mot slät form. Undersidan levereras med ursparingar, om arkitekten tänkt sig detta utförande. Elementen är även utförda med hålkäl i bakkant samt droppnäsa i framkant och sidor.

Grundläggande för oss är att konstruktionen är säker – i övrigt överlåter vi till arkitekter att forma dessa bostadens ”pärlor” på ett sätt som skapar harmoni med huset i övrigt.

Roland Börjesson

Försäljning
Tfn: 
070 521 50 26

Ladda ner