Aconprotect - skyddar från syraangrepp

Aconprotect™ är en vattenbaserad asfaltsfärg som skyddar din silo mot syraangrepp. Eftersom Aconprotect™ är vattenlöslig ska den strykas på fuktiga underlag och dessutom spädas med ca 25% vatten. Färgåtgången är 0,4 l/m2 färdigblandad färg, vilket totalt sett ger en mycket ekonomisk skyddsbehandling av silon.

Aconprotect™ är enkel att applicera. Betongytan tvättas lämpligen med högtryckstvätt innan strykning och färgen rollas direkt på den fuktiga betongen. Plansilon stryks i sin helhet med ett nytt lager Aconprotect™ ungefär vart tredje år. Årligen bättras färglagret fläckvis där så krävs. 

Varför Aconprotect ™?

• Ekonomisk. Aconprotect™ ger ett bra skydd mot syraangrepp tlll lågt pris.

• Minimal förbehandling. Ytorna rengörs med högtryckstvätt. Ingen syratvätt krävs.

• Mindre väderberoende. Aconprotect™ ska appliceras på fuktig betong.

• Enkelt. Aconprotect™ appliceras med roller.

• Miljövänligt. Aconprotect™ är vattenbaserad och därmed praktisk att arbeta med

Kontakta oss

Lantbrukssäljare.

Användningsområden