Tina Forsell, kvalitets- och miljöansvarig

"Ingen arbetsdag är den andra lik"
Tina Forsell, ansvarig kvalitet- och miljö.

Tina hade jobbat i flera olika branscher innan hon fick jobbet som kvalitets- och miljöansvarig på Abetong.

- Jag studerade till miljöingenjör i Kalmar och hamnade i Växjö när jag fick mitt första jobb som kvalitet- och miljöansvarig på ett kommunalt fastighetsbolag. Efter ett antal år där började jag sedan på ett transportföretag där jag arbetade inom samma område. 2014 började jag på Abetong och det som lockade mig var att Abetong är ett producerande företag i en för mig, helt ny bransch.

Som kvalitets- och miljöansvarig fungerar Tina som ett stöd för verksamheten inom kvalitets- och miljöområdet.

- I mitt arbete får jag samarbeta med många kollegor inom olika delar av Abetongs verksamhet.  Jag arbetar med företagets verksamhetsledningssystem, Abetong är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Inom miljöområdet arbetar jag tillsammans med våra fabriker som enligt lag är anmälningspliktiga verksamheter och därmed har krav på sig att ha ett systematiskt miljöarbete. Jag stödjer även verksamheten i hur vi kan uppfylla kundernas miljökrav på våra produkter och beskriva våra produkters miljöprestanda.

Den största utmaningen för Tina, eftersom hon fortfarande är ganska ny, är att lära sig mer om verksamhetens och branschens nutida och framtida utmaningar inom kvalitet och miljö.

- Men Intern, engagerande, kommunikation om företagets kvalitets- och miljöarbete är alltid en utmaning på en sådan här tjänst, säger hon.

Det bästa med jobbet på Abetong menar Tina är möjligheten till samarbete med kollegor i många olika delar av verksamheten.

- Det är både lärorikt och utvecklande. Sedan har Abetong många olika ben att stå på och därmed många olika produkter som ställer olika kvalitets- och miljökrav och det gör att ingen arbetsdag är den andra lik för mig.