Kostall, Jordtorp, Färjestaden

Ägare: Bo Karlsson, Jordtorp, Färjestaden

Varmt lösdriftsstall för 230 kor. Fribärande stålstomme, vägg mot pelare.

Användningsområden

Johnny Eberhardsson, Kalmar

Försäljning/projektledning
Tfn: 
0708 41 56 47
Bo Karlsson
Jordtorp 108A
386 90 Färjestaden
Sverige