Calle Dahlerus, projektledare

"Jag gillar känslan när allt klaffar"
Calle Dahlerus projektledare Abetong.

Calle är civilingenjör Väg och vatten från LTH, och anställdes 2010 som projektledare på Abetong. Han kom då från formuthyrningsföretaget Harsco och var dessförinnan trainee på NCC.

Hur se din roll som projektledare ut?

– Jag tar över när vi har sålt in ett jobb. Då läser jag in mig på anbudet, ritningarna och sätter ihop ett internt projektteam tillsammans med konstruktion och produktion. Mitt uppdrag är att se till att Abetong levererar fullt ut i varje projekt. I och med att jag är med från starten kan jag påverka tidigt, det gynnar både beställaren och oss.

Vad gillar du mest med jobbet?

– Det är spännande att utveckla och effektivisera vår insats i byggprocessen. Kan jag öka lönsamheten och spara tid leder det till nöjda kunder och nöjda kunder ger nya jobb. Sedan är ju Prefab ett koncept som erbjuder fantastiska möjligheter. Det är som legobygge i fullformat, väldigt effektivt.

Vilka typer av projekt jobbar du med?

– Oftast är det de stora byggföretagen som är våra beställare. Projekten kan se ut på olika sätt, i vissa fall har vi rollen som materialleverantör i andra projekt har vi totalansvaret. Jag har oavsett typ av jobb ett tätt samarbete med kunden och blir Abetongs ansikte utåt.

Vad utmärker Abetong tycker du?

– Jag tror framförallt att kunderna uppskattar vår servicenivå, att vi finns där hela tiden. Den återkoppling jag får är att de upplever ett starkt engagemang och en hög kompetensnivå, det tycker jag är kul.